anti

(hon) noun feminine (antis)
in English is:

auntie

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr anti hon
fy anti i
dy anti di
ei anti ef/o
ei hanti hi
ein hanti ni
eich anti chi
eu hanti nhw/hwy
yr un anti
y ddwy anti gyflym* (cyflym)
y tair anti bell* (pell)
y pedair anti dawel* (tawel)
y pum anti fach* (bach)
y chwe anti dda* (da)
y saith anti lân* (glân)
yr wyth anti lawn* (llawn)
y naw anti fawr* (mawr)
y deg anti ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for anti*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.