achos1

(hwn) noun masculine (achosion)
in English is:

cause

,

case

,

proceedings

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr achos hwn
fy achos i
dy achos di
ei achos ef/o
ei hachos hi
ein hachos ni
eich achos chi
eu hachos nhw/hwy
yr un achos
y ddau achos cyflym*
y tri achos pell*
y pedwar achos tawel*
y pum achos bach*
y chwe achos da*
y saith achos glân*
yr wyth achos llawn*
y naw achos mawr*
y deg achos rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

in English is:

because

achos3

conjunction
Phrases (9)
Achos bach, â chas i'w ben, ganwaith fu mam y gynnen.
caredigion yr achos
colofn yr achos
heb achos
o achos (rhywun neu rywbeth):o’m (o’th, o’i, a.y.b.) hachos
o achos hynny
pileri’r achos
yn achos
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for achos*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.