ebargofiant:abergofiant

(hwn) enw gwrywaidd

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Cymraeg-Saeseng ar gyfer 'canu':

ebargofiant:abergofiant

(hwn) enw gwrywaidd

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Cymraeg-Cymraeg ar gyfer 'canu':