plating1

plating2

yn haenellu, yn platio, yn platio

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Saesneg-Cymraeg ar gyfer 'sing':