crumbling1

crumbling2

yn adfeilio, yn briwio, yn briwsioni, yn chwalu, yn dadfeilio, yn darnio, yn dirywio, yn malurio, yn pydru

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Saesneg-Cymraeg ar gyfer 'sing':