abiding1

abiding2

yn bodoli, yn byw1, yn cyfanheddu, yn goddef, yn parhau, yn preswylio, yn sefyll, yn trigo

Mae'r sampl isod yn dangos cofnod y Thesawrws Saesneg-Cymraeg ar gyfer 'sing':