abiding1

abiding2

yn bodoli, yn byw1, yn cyfanheddu, yn goddef, yn parhau, yn preswylio, yn sefyll, yn trigo

The sample below shows the English-Welsh Thesaurus record for 'sing':