silfa

(hon) enw benywaidd (silfeydd)
yn Saesneg yw:

spawning ground

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y silfa hon
fy silfa i
dy silfa di
ei silfa ef/o
ei silfa hi
ein silfa ni
eich silfa chi
eu silfa nhw/hwy
yr un silfa
y ddwy silfa gyflym* (cyflym)
y tair silfa bell* (pell)
y pedair silfa dawel* (tawel)
y pum silfa fach* (bach)
y chwe silfa dda* (da)
y saith silfa lân* (glân)
yr wyth silfa lawn* (llawn)
y naw silfa fawr* (mawr)
y deg silfa ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am silfa*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.