rap

(hwn neu hon) enw gwrywaidd neu fenywaidd (rapiau)
yn Saesneg yw:

rap

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y rap hwn
fy rap i
dy rap di
ei rap ef/o
ei rap hi
ein rap ni
eich rap chi
eu rap nhw/hwy
yr un rap
y ddau rap cyflym*
y tri rap pell*
y pedwar rap tawel*
y pum rap bach*
y chwe rap da*
y saith rap glân*
yr wyth rap llawn*
y naw rap mawr*
y deg rap rhyfedd*

neu

y rap hon
fy rap i
dy rap di
ei rap ef/o
ei rap hi
ein rap ni
eich rap chi
eu rap nhw/hwy
yr un rap
y ddwy rap gyflym* (cyflym)
y tair rap bell* (pell)
y pedair rap dawel* (tawel)
y pum rap fach* (bach)
y chwe rap dda* (da)
y saith rap lân* (glân)
yr wyth rap lawn* (llawn)
y naw rap fawr* (mawr)
y deg rap ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am rap*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.