germladdwr

(hwn) enw gwrywaidd (germladdwyr)
yn Saesneg yw:

germicide

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)*
Trwynol:ngermladdwr
Llaes:(dim treiglad)

* Mae'r ffurf hon yn eithriad i'r rheolau treiglo.

Defnydd

y germladdwr hwn
fy ngermladdwr i
dy germladdwr di
ei germladdwr ef/o
ei germladdwr hi
ein germladdwr ni
eich germladdwr chi
eu germladdwr nhw/hwy
yr un germladdwr
y ddau germladdwr cyflym*
y tri germladdwr pell*
y pedwar germladdwr tawel*
y pum germladdwr bach*
y chwe germladdwr da*
y saith germladdwr glân*
yr wyth germladdwr llawn*
y naw germladdwr mawr*
y deg germladdwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am germladdwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.