galwyn

(hwn) enw gwrywaidd (galwyni)
yn Saesneg yw:

gallon

Treigladau

Meddal:alwyn
Trwynol:ngalwyn
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y galwyn hwn
fy ngalwyn i
dy alwyn di
ei alwyn ef/o
ei galwyn hi
ein galwyn ni
eich galwyn chi
eu galwyn nhw/hwy
yr un galwyn
y ddau alwyn cyflym*
y tri galwyn pell*
y pedwar galwyn tawel*
y pum galwyn bach*
y chwe galwyn da*
y saith galwyn glân*
yr wyth galwyn llawn*
y naw galwyn mawr*
y deg galwyn rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am galwyn*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.