galwedigaeth

(hon) enw benywaidd (galwedigaethau)

Treigladau

Meddal:alwedigaeth
Trwynol:ngalwedigaeth
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr alwedigaeth hon
fy ngalwedigaeth i
dy alwedigaeth di
ei alwedigaeth ef/o
ei galwedigaeth hi
ein galwedigaeth ni
eich galwedigaeth chi
eu galwedigaeth nhw/hwy
yr un alwedigaeth
y ddwy alwedigaeth gyflym* (cyflym)
y tair galwedigaeth bell* (pell)
y pedair galwedigaeth dawel* (tawel)
y pum galwedigaeth fach* (bach)
y chwe galwedigaeth dda* (da)
y saith galwedigaeth lân* (glân)
yr wyth galwedigaeth lawn* (llawn)
y naw galwedigaeth fawr* (mawr)
y deg galwedigaeth ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (1)
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am galwedigaeth*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.