yn Saesneg yw:

equipment

,

gear

,

kit

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)*
Trwynol:ngêr
Llaes:(dim treiglad)

* Mae'r ffurf hon yn eithriad i'r rheolau treiglo.

Defnydd

y gêr hwn
fy ngêr i
dy gêr di
ei gêr ef/o
ei gêr hi
ein gêr ni
eich gêr chi
eu gêr nhw/hwy

neu

y gêr hon
fy ngêr i
dy gêr di
ei gêr ef/o
ei gêr hi
ein gêr ni
eich gêr chi
eu gêr nhw/hwy

gêr2

(hwn neu hon) enw gwrywaidd neu fenywaidd (gerau:gêrs)

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)*
Trwynol:ngêr
Llaes:(dim treiglad)

* Mae'r ffurf hon yn eithriad i'r rheolau treiglo.

Defnydd

y gêr hwn
fy ngêr i
dy gêr di
ei gêr ef/o
ei gêr hi
ein gêr ni
eich gêr chi
eu gêr nhw/hwy
yr un gêr
y ddau gêr cyflym*
y tri gêr pell*
y pedwar gêr tawel*
y pum gêr bach*
y chwe gêr da*
y saith gêr glân*
yr wyth gêr llawn*
y naw gêr mawr*
y deg gêr rhyfedd*

neu

y gêr hon
fy ngêr i
dy gêr di
ei gêr ef/o
ei gêr hi
ein gêr ni
eich gêr chi
eu gêr nhw/hwy
yr un gêr
y ddwy gêr gyflym* (cyflym)
y tair gêr bell* (pell)
y pedair gêr dawel* (tawel)
y pum gêr fach* (bach)
y chwe gêr dda* (da)
y saith gêr lân* (glân)
yr wyth gêr lawn* (llawn)
y naw gêr fawr* (mawr)
y deg gêr ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

a oeddech chi'n chwilio am ger?
Ymadroddion (5)
allan o gêr
blwch gêr
gêr befel
gosod (rhywbeth) gerbron (rhywun neu rywbeth):gosod (rhywbeth) ger fy (dy, ei, a.y.b.) mron
mewn gêr
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am gêr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.