melfed2

(hwn) enw gwrywaidd (melfedau)
yn Saesneg yw:

velvet

Treigladau

Meddal:felfed
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y melfed hwn
fy melfed i
dy felfed di
ei felfed ef/o
ei melfed hi
ein melfed ni
eich melfed chi
eu melfed nhw/hwy
yr un melfed
y ddau felfed cyflym*
y tri melfed pell*
y pedwar melfed tawel*
y pum melfed bach*
y chwe melfed da*
y saith melfed glân*
yr wyth melfed llawn*
y naw melfed mawr*
y deg melfed rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am felfed*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.