enw

(hwn) enw gwrywaidd (enwau)
yn Saesneg yw:

name

,

reputation

,

noun

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr enw hwn
fy enw i
dy enw di
ei enw ef/o
ei henw hi
ein henw ni
eich enw chi
eu henw nhw/hwy
yr un enw
y ddau enw cyflym*
y tri enw pell*
y pedwar enw tawel*
y pum enw bach*
y chwe enw da*
y saith enw glân*
yr wyth enw llawn*
y naw enw mawr*
y deg enw rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (28)
arweinydd mewn enw
cymryd enw (rhywun) yn ofer:cymryd fy (dy, ei, a.y.b.) enw yn ofer
dodi enw ar (rywun neu rywbeth):dodi enw arnaf fi (arnat ti, arno ef, a.y.b.)

to christen

,

to name

enw anghyfrifadwy
enw arall
enw barddol
enw bedydd
enw benywaidd
enw cyfrifadwy
gramadeg
enw cynnull
enw ffug
enw gwrywaidd
enw lle
enw lluosog
enw morwynol
enw priod
enw systematig
enw torfol
Sylwch: er ei bod yn bosibl defnyddio berf unigol wrth gyfeirio'n ôl at enw torfol, e.e. roedd y tîm yn llwyddiannus – aeth i'r rownd derfynol., mae'n fwy arferol defnyddio berf luosog wrth gyfeirio'n ôl, roedd y tîm yn llwyddiannus – aethant i'r rownd derfynol.
o ran enw
tan enw pwyll y daw twyll
torri enw

to sign

wrth ei enw
wrth fy (dy, ei, a.y.b.) enw
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am enw*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.