ensym

(hwn) enw gwrywaidd (ensymau)
yn Saesneg yw:

enzyme

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr ensym hwn
fy ensym i
dy ensym di
ei ensym ef/o
ei hensym hi
ein hensym ni
eich ensym chi
eu hensym nhw/hwy
yr un ensym
y ddau ensym cyflym*
y tri ensym pell*
y pedwar ensym tawel*
y pum ensym bach*
y chwe ensym da*
y saith ensym glân*
yr wyth ensym llawn*
y naw ensym mawr*
y deg ensym rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am ensym*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.