ennaint

(hwn) enw gwrywaidd (eneiniau:eneintiau)
yn Saesneg yw:

ointment

,

cream

,

salve

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr ennaint hwn
fy ennaint i
dy ennaint di
ei ennaint ef/o
ei hennaint hi
ein hennaint ni
eich ennaint chi
eu hennaint nhw/hwy
yr un ennaint
y ddau ennaint cyflym*
y tri ennaint pell*
y pedwar ennaint tawel*
y pum ennaint bach*
y chwe ennaint da*
y saith ennaint glân*
yr wyth ennaint llawn*
y naw ennaint mawr*
y deg ennaint rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am ennaint*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.