dysglaid

(hon) enw benywaidd (dysgleidiau)
yn Saesneg yw:

plateful

,

dish

,

cup of

Treigladau

Meddal:ddysglaid
Trwynol:nysglaid
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y ddysglaid hon
fy nysglaid i
dy ddysglaid di
ei ddysglaid ef/o
ei dysglaid hi
ein dysglaid ni
eich dysglaid chi
eu dysglaid nhw/hwy
yr un ddysglaid
y ddwy ddysglaid gyflym* (cyflym)
y tair dysglaid bell* (pell)
y pedair dysglaid dawel* (tawel)
y pum dysglaid fach* (bach)
y chwe dysglaid dda* (da)
y saith dysglaid lân* (glân)
yr wyth dysglaid lawn* (llawn)
y naw dysglaid fawr* (mawr)
y deg dysglaid ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am dysglaid*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.