dysgl

(hon) enw benywaidd (dysglau)
yn Saesneg yw:

dish

,

platter

,

receptacle

Treigladau

Meddal:ddysgl
Trwynol:nysgl
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y ddysgl hon
fy nysgl i
dy ddysgl di
ei ddysgl ef/o
ei dysgl hi
ein dysgl ni
eich dysgl chi
eu dysgl nhw/hwy
yr un ddysgl
y ddwy ddysgl gyflym* (cyflym)
y tair dysgl bell* (pell)
y pedair dysgl dawel* (tawel)
y pum dysgl fach* (bach)
y chwe dysgl dda* (da)
y saith dysgl lân* (glân)
yr wyth dysgl lawn* (llawn)
y naw dysgl fawr* (mawr)
y deg dysgl ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (2)
cadw’r ddysgl yn wastad
dal y ddysgl yn wastad
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am dysgl*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.