crwydrad

(hwn) enw gwrywaidd (crwydradau)
yn Saesneg yw:

wandering

Treigladau

Meddal:grwydrad
Trwynol:nghrwydrad
Llaes:chrwydrad

Defnydd

y crwydrad hwn
fy nghrwydrad i
dy grwydrad di
ei grwydrad ef/o
ei chrwydrad hi
ein crwydrad ni
eich crwydrad chi
eu crwydrad nhw/hwy
yr un crwydrad
y ddau grwydrad cyflym*
y tri chrwydrad pell*
y pedwar crwydrad tawel*
y pum crwydrad bach*
y chwe chrwydrad da*
y saith crwydrad glân*
yr wyth crwydrad llawn*
y naw crwydrad mawr*
y deg crwydrad rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am crwydrad*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.