crwbi

(hwn) enw gwrywaidd (crwbïod)
yn Saesneg yw:

hump

Treigladau

Meddal:grwbi
Trwynol:nghrwbi
Llaes:chrwbi

Defnydd

y crwbi hwn
fy nghrwbi i
dy grwbi di
ei grwbi ef/o
ei chrwbi hi
ein crwbi ni
eich crwbi chi
eu crwbi nhw/hwy
yr un crwbi
y ddau grwbi cyflym*
y tri chrwbi pell*
y pedwar crwbi tawel*
y pum crwbi bach*
y chwe chrwbi da*
y saith crwbi glân*
yr wyth crwbi llawn*
y naw crwbi mawr*
y deg crwbi rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am crwbi*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.