crugiad

(hwn) enw gwrywaidd (crugiadau)
yn Saesneg yw:

heap

Treigladau

Meddal:grugiad
Trwynol:nghrugiad
Llaes:chrugiad

Defnydd

y crugiad hwn
fy nghrugiad i
dy grugiad di
ei grugiad ef/o
ei chrugiad hi
ein crugiad ni
eich crugiad chi
eu crugiad nhw/hwy
yr un crugiad
y ddau grugiad cyflym*
y tri chrugiad pell*
y pedwar crugiad tawel*
y pum crugiad bach*
y chwe chrugiad da*
y saith crugiad glân*
yr wyth crugiad llawn*
y naw crugiad mawr*
y deg crugiad rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am crugiad*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.