crug

(hwn) enw gwrywaidd (crugiau)
yn Saesneg yw:

barrow

,

hillock

Treigladau

Meddal:grug
Trwynol:nghrug
Llaes:chrug

Defnydd

y crug hwn
fy nghrug i
dy grug di
ei grug ef/o
ei chrug hi
ein crug ni
eich crug chi
eu crug nhw/hwy
yr un crug
y ddau grug cyflym*
y tri chrug pell*
y pedwar crug tawel*
y pum crug bach*
y chwe chrug da*
y saith crug glân*
yr wyth crug llawn*
y naw crug mawr*
y deg crug rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am crug*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.