croth

(hon) enw benywaidd (crothau)
yn Saesneg yw:

uterus

,

womb

Treigladau

Meddal:groth
Trwynol:nghroth
Llaes:chroth

Defnydd

y groth hon
fy nghroth i
dy groth di
ei groth ef/o
ei chroth hi
ein croth ni
eich croth chi
eu croth nhw/hwy
yr un groth
y ddwy groth gyflym* (cyflym)
y tair croth bell* (pell)
y pedair croth dawel* (tawel)
y pum croth fach* (bach)
y chwe chroth dda* (da)
y saith croth lân* (glân)
yr wyth croth lawn* (llawn)
y naw croth fawr* (mawr)
y deg croth ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (2)
codi’r groth
croth y goes
anatomeg
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am croth*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.