cerddor

(hwn) enw gwrywaidd (cerddorion)
yn Saesneg yw:

musician

Treigladau

Meddal:gerddor
Trwynol:ngherddor
Llaes:cherddor

Defnydd

y cerddor hwn
fy ngherddor i
dy gerddor di
ei gerddor ef/o
ei cherddor hi
ein cerddor ni
eich cerddor chi
eu cerddor nhw/hwy
yr un cerddor
y ddau gerddor cyflym*
y tri cherddor pell*
y pedwar cerddor tawel*
y pum cerddor bach*
y chwe cherddor da*
y saith cerddor glân*
yr wyth cerddor llawn*
y naw cerddor mawr*
y deg cerddor rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cerddor*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.