cennad1

(hon) enw benywaidd (cenhadon:cenhadau)

Treigladau

Meddal:gennad
Trwynol:nghennad
Llaes:chennad

Defnydd

y gennad hon
fy nghennad i
dy gennad di
ei gennad ef/o
ei chennad hi
ein cennad ni
eich cennad chi
eu cennad nhw/hwy
yr un gennad
y ddwy gennad gyflym* (cyflym)
y tair cennad bell* (pell)
y pedair cennad dawel* (tawel)
y pum cennad fach* (bach)
y chwe chennad dda* (da)
y saith cennad lân* (glân)
yr wyth cennad lawn* (llawn)
y naw cennad fawr* (mawr)
y deg cennad ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (1)
cennad hwyr, drwg ei neges
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cennad*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.