cantor:cantwr

(hwn) enw gwrywaidd (cantorion:cantoriaid)
yn Saesneg yw:

cantor

Treigladau

Meddal:gantor
Trwynol:nghantor
Llaes:chantor

Defnydd

y cantor hwn
fy nghantor i
dy gantor di
ei gantor ef/o
ei chantor hi
ein cantor ni
eich cantor chi
eu cantor nhw/hwy
yr un cantor
y ddau gantor cyflym*
y tri chantor pell*
y pedwar cantor tawel*
y pum cantor bach*
y chwe chantor da*
y saith cantor glân*
yr wyth cantor llawn*
y naw cantor mawr*
y deg cantor rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cantor*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.