canion1

(hwn) enw gwrywaidd (canionau)
yn Saesneg yw:

canyon

Treigladau

Meddal:ganion
Trwynol:nghanion
Llaes:chanion

Defnydd

y canion hwn
fy nghanion i
dy ganion di
ei ganion ef/o
ei chanion hi
ein canion ni
eich canion chi
eu canion nhw/hwy
yr un canion
y ddau ganion cyflym*
y tri chanion pell*
y pedwar canion tawel*
y pum canion bach*
y chwe chanion da*
y saith canion glân*
yr wyth canion llawn*
y naw canion mawr*
y deg canion rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

canion2

berf
yn Saesneg yw: we canned
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am canion*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.