anrhydedd

(hwn neu hon) enw gwrywaidd neu fenywaidd (anrhydeddau)
yn Saesneg yw:

honour

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr anrhydedd hwn
fy anrhydedd i
dy anrhydedd di
ei anrhydedd ef/o
ei hanrhydedd hi
ein hanrhydedd ni
eich anrhydedd chi
eu hanrhydedd nhw/hwy
yr un anrhydedd
y ddau anrhydedd cyflym*
y tri anrhydedd pell*
y pedwar anrhydedd tawel*
y pum anrhydedd bach*
y chwe anrhydedd da*
y saith anrhydedd glân*
yr wyth anrhydedd llawn*
y naw anrhydedd mawr*
y deg anrhydedd rhyfedd*

neu

yr anrhydedd hon
fy anrhydedd i
dy anrhydedd di
ei anrhydedd ef/o
ei hanrhydedd hi
ein hanrhydedd ni
eich anrhydedd chi
eu hanrhydedd nhw/hwy
yr un anrhydedd
y ddwy anrhydedd gyflym* (cyflym)
y tair anrhydedd bell* (pell)
y pedair anrhydedd dawel* (tawel)
y pum anrhydedd fach* (bach)
y chwe anrhydedd dda* (da)
y saith anrhydedd lân* (glân)
yr wyth anrhydedd lawn* (llawn)
y naw anrhydedd fawr* (mawr)
y deg anrhydedd ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (2)
er anrhydedd
heb anrhydedd
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am anrhydedd*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.