aberth1

(hwn) enw gwrywaidd (aberthau:ebyrth)
yn Saesneg yw:

sacrifice

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr aberth hwn
fy aberth i
dy aberth di
ei aberth ef/o
ei haberth hi
ein haberth ni
eich aberth chi
eu haberth nhw/hwy
yr un aberth
y ddau aberth cyflym*
y tri aberth pell*
y pedwar aberth tawel*
y pum aberth bach*
y chwe aberth da*
y saith aberth glân*
yr wyth aberth llawn*
y naw aberth mawr*
y deg aberth rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

aberth2

berf
yn Saesneg yw:

sacrifice

Ymadroddion (1)
aberth yr offeren
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am aberth*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.