aber

(hwn) enw gwrywaidd (aberoedd)

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr aber hwn
fy aber i
dy aber di
ei aber ef/o
ei haber hi
ein haber ni
eich aber chi
eu haber nhw/hwy
yr un aber
y ddau aber cyflym*
y tri aber pell*
y pedwar aber tawel*
y pum aber bach*
y chwe aber da*
y saith aber glân*
yr wyth aber llawn*
y naw aber mawr*
y deg aber rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (1)
Trychineb Aber-fan
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am aber*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.